Portefeuillehoudersoverleggen 2017

 

Gezondheid & Welzijn

9 maart 10.00 tot 12.00 uur gemeentehuis het Bildt agenda
13 juli 10.00 tot 12.00 uur Zorginstelling Berchhiem te Burgum agenda
12 oktober 10.00 tot 12.00 uur gemeentehuis Leeuwarderadeel  

Cultuur

13 april 13.30 tot 15.30 uur gemeentehuis Dongeradeel agenda
23 november 13.30 tot 15.30 uur locatie volgt  

Onderwijs, Jeugd & Sport

6 april 13.30 tot 15.30 uur gemeentehuis Littenseradiel agenda
16 november 13.30 tot 15.30 uur locatie volgt  

Werk & Inkomen

26 januari 10.00 tot 12.00 uur gemeente Harlingen agenda
18 mei 10.00 tot 12.00 uur gemeentehuis Ooststellingwerf agenda
2 november 10.00 tot 12.00 uur Stadhuis Dongeradeel  

Bestuur & Veiligheid

29 maart 09.30 tot 11.30 uur ------ Vervallen
11 oktober 09.30 tot 11.30 uur Stadhuis Leeuwarden  

Ruimte, Wonen, Duurzaamheid & Energie

30 maart 10.00 tot 12.00 uur NHL/Stenden Leeuwarden agenda
22 juni 10.00 tot 12.00 uur Ecomunitypark Oosterwolde agenda
21 september 10.00 tot 12.00 uur gemeentehuis Ferwerderadiel agenda
14 december 10.00 tot 12.00 uur locatie volgt  

EZ, Recreatie & Toerisme

9 februari 13.30 tot 15.30 uur gemeente Tytsjerksteradiel agenda
6 juli 10.00 tot 12.00 uur Kanselarij te Leeuwarden agenda
19 oktober 13.30 tot 15.30 uur gemeentehuis Dantumadiel  

Sociaal Domein

2 maart 10.00 tot 12.00 uur Stadhuis Leeuwarden agenda
15 juni 10.00 tot 12.00 uur gemeentehuis Opsterland agenda
9 november 10.00 tot 12.00 uur locatie volgt  

Financiën

25 januari 10.00 tot 12.00 uur gemeentehuis Dongeradeel agenda
17 mei 10.00 tot 12.00 uur Stadhuis Leeuwarden agenda
8 november 10.00 tot 12.00 uur locatie volgt  

Agenda

Buitengewone Algemene Ledenvergadering
31-10-2017

Werk & Inkomen
02-11-2017

Contactgegevens

Bezoekadres Hofplein 38
8911 HJ Leeuwarden

Postadres Postbus 935
8901 BS Leeuwarden

E-mailadres
© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten