VNG commissie Financiën

dhr. G. Schippers
wethouder gemeente Tytsjerksteradiel


VNG commissie Dienstverlening & Informatiebeleid

dhr. B. Wassink
burgemeester gemeente Terschelling


VNG commissie Gezondheid & Welzijn

mw. S.C. van Gent
wethouder gemeente Súdwest-Fryslân


Subcommissie Water

mw. T. Schokker
burgemeester Vlieland


VNG commissie Onderwijs, Cultuur & Sport

dhr. S. Feitsma
wethouder gemeente Leeuwarden

VNG commissie Europa & Internationaal

dhr. R. Jonkman
wethouder gemeente Opsterland
dhr. A. van de Nadort
burgemeester gemeente Weststellingwerf

Foto volgt

Subcommissie Decentralisatie Jeugdzorg

dhr. W. Kooistra
wethouder gemeente Opsterland


VNG commissie Ruimte & Wonen

dhr. R. Hoek
gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden
mw. M. Le Roy
wethouder gemeente Harlingen


College van Arbeidszaken

dhr. H. Boon
wethouder gemeente Harlingen
dhr. D. Stoker
wethouder gemeente Súdwest-Fryslân
dhr. F. Douwstra
wethouder gemeente Leeuwarden
 

Foto volgt

VNG commissie Werk & Inkomen

dhr. A. Ekhart
wethouder gemeente Leeuwardenmw. J. Schouwerwou
wethouder gemeente De Fryske Marren


VNG Bestuur

dhr. T.J. van der Zwan - Secretaris
burgemeester gemeente Heerenveen
dhr. F. Crone -  Algemeen bestuurslid
burgemeester gemeente Leeuwarden


Adviescommissie Asiel & Integratie

dhr. T.J. van der Zwan
burgemeester gemeente Heerenveen
dhr. A. Ekhart
wethouder gemeente Leeuwarden


Agenda

Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Veiligheid
25-04-2018

Portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen
31-05-2018

Contactgegevens

Bezoekadres Hofplein 38
8911 HJ Leeuwarden

Postadres Postbus 935
8901 BS Leeuwarden

E-mailadres
© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten