dhr. T.J. van der Zwan

Voorzitter


burgemeester Gemeente Heerenveen


 

dhr. F. van der Heide

Secretaris/penningmeester


griffier gemeente Smallingerland


Portefeuillehouder Aandachtsgebied gemeenteraden en raadsleden

Agenda

Sociaal Domein
09-11-2017

 

mevr. P.H. de Graaf

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Dongeradeel


VFG Portefeuillehouder Cultuur

 

mevr. G. Akkerman

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Súdwest-Fryslân


VFG portefeuillehouder Gezondheid en Welzijn

 

dhr. W. Kooistra

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Opsterland


VFG portefeuillehouder Onderwijs, Jeugd en Sport, VFG portefeuillehouder Sociaal Domein, VFG portefeuillehouder Werk & Inkomen (waarnemend)

 

dhr. B. Bonnema

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Littenseradiel


VFG portefeuillehouder Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, VFG portefeuillehouder Ruimte, Wonen, Milieu, Duurzaamheid en Energie (Waarnemend)

 

dhr. D. Durksz

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente De Fryske Marren


VFG portefeuillehouder Financiën en Middelen

 

dhr. J.B. Wassink

Algemeen bestuurslid


burgemeester gemeente Terschelling


VFG portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten